GIỚI THIỆU
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của khối xây lắp

CÁC VĂN BẢN KHÁC:
  Giới thiệu chung (31/01/2013)
  Năng lực xây lắp (22/01/2013)
CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI
Trụ sở chính: Số 324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Nhà điều hành Làng sinh viên Hacinco, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)5584167 - (84-4)5584168 -(84-4)5572123   Fax: 84-4)5584201
Email: Hacinco@fpt.vn    Website: www.hacinco.com.vn